English


TORILD WARDENÆR
1951
Forfatter, Cand.Phil.
Stavanger
http://kunst.no/torild/

Torild Wardenær debuterte i 1994 med diktsamlingen I pionértiden, som ble fulgt opp av fem bemerkelsesverdige samlinger til og med Titanporten (2001) og Paradiseffekten (2004).

Våren 2007 kom samlingen psi.

Hennes litterære produksjon spenner vidt og omfatter dramatikk, essays, gjendiktning og skjønnlitteratur. Hun har mottatt flere priser for sine dikt, blant dem Herman Wildenveys poesipris og Halldis Moren Vesaas-prisen.

BARBRO RAEN THOMASSEN
1955
Lillesand
Billedkunstner,landskapskunstner
www.raenthomassen.no

Barbro Raen Thomassen benytter seg av ulike virkemidler. Hun har deltatt på internasjonale utstillinger som Toyamura Sculpture Biennale i Japan, Small Sculpture Triennial of Budapest, Nordisk Tegnetriennale i Sverige, landskapskunst-prosjektene: Bunkers-95 og Genius Loci- 2000 .Hun har gjort installasjoner sammen med poeten Paal-Helge Haugen for Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal, og Inselgalerie, Berlin. Hennes siste verk ”Menneskets dager er som gresset. Vanitas” ble laget for Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand 2005/06.


TORI WRÅNES.
1978
Kristiansand
Performancekunstner, skuespiller, musiker.

Tori Wrånes er student ved Kunsthøyskolen i Oslo (Kunstakademiet) og arbeider hovedsaklig med visuell performance / installasjon i en kombinasjon av teater, billedkunst og lyd. Arbeidene er ofte stedsspesifikke og hun er enten aktør selv eller bruker andre i iscenesettelsen. Hun har vært antatt på Filmfestivalen i Cannes studentfilmvisning to ganger med filmmusikk til ”The Waterfight” og ”A Song for Rebekka”. (Filmskolen i Polen). Hun har bidratt i flere produksjoner som bl.a. Beige Fødsel (Quart- Festivalen 03), Over Kvåsen,(Agder Teater 05), Melofonisk Skumringssone (Kristiansand parkeringshus 06). Med ulike band har hun turnert Europa, Canada og USA og i 2006 debuterte hun på Statens Høstutstilling.


JØRN RØNNAU
1944
Århus, Danmark
billedkunstner, cand. phil.
www.winterheart.dk
www.ronnau.dk
www.krakamarken.dk

Han har skapt en lang rekke skulpturelle verk i det offentlige rom. I sitt kunstneriske arbeid fokuserer han på det stedsspesifikke, naturmaterialer og prosessene i og omkring kunstverkene, ofte med konseptuel dimensjon og med publikums deltagelse. Krakamarken er et av prosjektene han har ledet, og for dette har han mottatt mange priser. Han er en etterspurt foreleser og foredragsholder.

INGRID JUELL MOE
1949
Søgne
Kunsthåndverker, prosjektleder
www.doebla.no

Ingrid Juell Moe debuterte med separatutstilling i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i 1986. Hun arbeider med vev som kunstnerisk uttrykksmiddel, og har siden debuten deltatt på gruppeutstillinger og laget flere separatutstillinger i Norge, Sverige og Danmark og Tyskland. Den siste i Inselgalerie i Berlin, og i Agder Kunstnersenter 2005. Tildelt Norske Kunsthåndverkeres ærespris.
Hun har initiert og ledet flere kunstprosjekt, blant annet ”Genius Loci 2000 og 2002.

TORILD WARDENÆR
1949
Stavanger
Poet

http://kunst.no/torild/

Torild Wardenær’s first collection of poems I pionértiden appeared in i 1994, after which followed five remarkable collections culminating inTitanporten (2001), Paradiseffekten (2004) and her latest collection psi in the spring of 2007.

Her wide-ranging literary production includes drama, essays, fiction, poetry and translation. She has received several awards for her poetry including the Herman Wildenvey poetry award and the Halldis Moren Vesaas prize.BARBRO RAEN THOMASSEN
1955
Lillesand
Visual artist, land artist

http://www.raenthomassen.no/

Barbro Raen Thomassen makes use of a variety of media. She has participated in international exhibitions such as the Toyamura Sculpture Biennial in Japan, the Small Sculpture Triennial of Budapest, the Nordisk Tegnetriennale in Sweden, the land art projects: Bunkers-95 and Genius Loci 2000. She has made installations with the poet Paal-Helge Haugen for Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal, and Inselgalerie, Berlin. Her latest work ”Menneskets dager er som gresset. Vanitas” was made for Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand 2005/06.TORI WRÅNES.
1978
Kristiansand
Performance artist, actress, musician

toriwran@khio.no
Tori Wrånes is a student at Statens Kunstakademi (KHIO) (The National Academy of Fine Art in Oslo), working mainly with visual performance/installation combining theatre, visual art and sound. Her works are often site specific and she either participates herself or uses others in the production. She has twice been represented at the Cannes Film Festival with film music for “The Waterfight” and ”A song for Rebekka” (The Lodz Film School). She has taken part in productions such as Beige Fødsel (Quart-Festivalen 03), Over Kvåsen,(Agder Teater 05), Melofonisk Skumringssone (Kristiansand parkeringshus 06). She has toured Europe, Canada and the USA with different bands. In 2006 she made her debut at Statens Høstutstilling (The State Autumn Exhibition).INGRID JUELL MOE
1949
Søgne
Textile artist, project leader

http://www.dobla.no

Ingrid Juell Moe made her debut in a separate exhibition at the Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum in Trondheim in 1986. Weaving is her artistic medium and since her debut she has participated in both collective and separate exhibitions in Norway, Sweden, Denmark and Germany. Her most recent exhibitions were in the Inselgalerie in Berlin and Agder Kunstnersenter 2005. She has received the honorary award of Norske Kunsthåndverkere (The Norwegian Association of Arts and Crafts).

She has initiated and led several art projects, including Genius Loci 2000 and 2002.The Seminar

JØRN RØNNAU
1944
Århus, Danmark
Sculptor, cand. phil.

He has created a large number of sculptural works in public places.

His artistic focus is on the site specific, the use of natural materials and the processes in and around the work, often with a conceptual dimension, and involving audience participation. Krakamarken is one of the projects he has led, and one for which he has received many awards. He is a much sought after academic and public lecturer.WERA SÆTER
1945
Oslo
Literary translator, writer, photographer

http://www.weras.net/
Her debut was as a poet in 1973. She is a wide-ranging author with publications spanning from fiction and poetry to the documentary. Travel is essential to her work both as a writer and photographer, and in recent years she has spent much time in India and Bangladesh.

In addition to writing and photography, she has documented traditional music from these areas and has established schools of music for children in order to maintain and continue the musical heritage. Among other awards she has received the Dobloug prize, and the Ossietzky prize.JAN INGE SØRBØ
1954
Volda
Professor, writer
Jan Inge Sørbø was born on Bru. As journalist, critic and editor of a journal, he is a prolific writer. In addition to collections of poems he has written acclaimed books on Ronald Fangen, Alfred Hauge and Hans Skjervheim. He is a professor at the Ivar Aasen Institute at Volda University College. His most recent publication from 2007 is Frels christendommen fra Staten. Søren Kierkegaard og dagens statskyrkjedebatt (Save Christianity from the State: Søren Kierkegaard and the current debate about Church and State).


English texts available
inside