MANUSH MARA (Mer om Manush Mara >>>)

Dette verket ble åpnet 11 september 2008 av His Holiness Sri Sri Ravi Shankar.

Han er en åndelig og humanitær leder, samt drivkraften bak veldedighetsorganisasjonen International Association for Human Values. Tori Wrånes og barn fra Bru bidro med sang. SE BILDER>>>
 

[Manush Mara] er et lite skjær havet få meter fra selve øya Bru.

På dette skjær fastholdes i sandblåst tekst noe av den flyktighet, som er sandøya Manush Maras skjebne

[Manush Mara] er et kunstprosjekt, som setter fokus på tre saker:

1. Global bevissthet. Prosjektet peker på hvor forskjellige livsvilkår vi mennesker har på denne vår felles klode, illustrert ved å sammenholde den stabile norske Bru med en tilsvarende flyktig sandøy i Bramaputra ved foten av Himalayas alt for hurtig smeltende isbreer.

2. Det handler om livets og naturens prosesser, som fremskyndes uoverskuelig og delvis ukontrollert av menneskeskapte klimaforandringer.

3. Det handler om forskjeller. Om fjell kontra sand, om stabilitet kontra flyktighet, om trygghet kontra uvisshet, om materiell rikdom kontra materiell fattigdom, om skulptur og sang, og om livslede og livsglede.

Jørn Rønnau


English texts available
inside