FORSØKSSTASJON

Foto: Ingrid Horgen

FORSØKSSTASJON
Ingrid Juell Moe og Torild Wardenær:
Et glasshus over stien. JA og NEI på 30 språk skrevet på glasset. Tekst fra diktsamling psi (2007) av Torild Wardenær.

Til kartet >>>

LABORATORY
Ingrid Juell Moe and Torild Wardenær:
A glasshouse form a gate on the path. YES and NO in 30 languages written on the glass. Text from the book psi (2007) by poet Torild Wardenær.

Back >>>

English texts available
inside