SKJOLD MOT MAKTENE

SKJOLD MOT MAKTENE
Ingrid Juell Moe:
På en strandvoll som viser hvor strandlinjen en gang i tiden var, tegner stien en bølgeform, går så inn i en sirkel og videre opp på jordbruksveien. Rullestein i sirkelens sentrum. Sti av skjellsand. Verket er inspirert av diktet «Epilog» fra diktsamlingen Lågt skydekke av Jan Inge Sørbø.

SHIELD AGAINST THE POWERS
Ingrid Juell Moe:
On a piece of ancient beach waterfront the trail takes the shape of a wave, then runs into a circle and continues on to the farm road. Rolling stones mark the center of the circle. Sand from seashells cover the path. “Shield against the powers” is inspired by Jan Inge Sørbø’s poem Epilogue from the collection Lågt skydekke (Low Clouds).

English texts available
inside