GRAVRØYS

OM GRAVHAUGENE
På selve Bruhalsen og på øya rett N for den ligger det hver sin gravrøys. Den nærmeste på Bruhalsen er klart størst med 12 m i diameter og 2 m høyde, og er dermed tydeligst. Men begge er anlagt på naturlige forhøyninger i landskapet for å virke størst mulig. Haugene har aldri blitt utgravd, men de huser graver fra enten bronsealderen (1800-500 f. Kr.), jernalderen (500 f. Kr.- 800 e. Kr.) eller vikingtiden (800-1050). Haugene er sannsynligvis en markering av slektens rett til området. Sammen med en enda større haug på tuppen på andre siden av Soknasundet har de kunnet ses tydelig fra sjøen. Én teori er at slike gravminner også har markert viktige seilingsleder. Ved storhaugen på andre siden av sundet har det stått et stort steinkors (Soknakrossen). Det ble satt opp i forbindelse med kristningen av Norge. At det ble satt opp nettopp her viser også hvor viktige dets forgjengere - gravhaugene – var som markører av religion, landskap og tilhørighet.

Til kartet >>>

English texts available
inside